Η συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται ότι συναινείτε σε όσα αναφέρονται στην απόφαση της ΔΕ του ΔΙΠΑΕ "Τρόπος και μέσα διενέργειας εξετάσεων" την οποία μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο καθώς επίσης και ότι έχετε ενημερωθεί από όλες τις σχετικές ανακοινώσεις του τμήματος "Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων" του ΔΙΠΑΕ που έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του.
Αριθμός Μητρώου: (Μόνο αριθμοί σε μια μορφή από: YYAAAA, YYYYAAA, 5YYAAA, Για το ΠΜΣ: AAYYYY)